Hotline dịch vụ

0752-2839262
  • Vị trí hiện tại:
  • Nhà > Liên hệ > Tiếp xúc
Tiếp xúc

Thành phố Huệ Châu-Sound Technology Co., Ltd.

  • điện thoại:0752-2839262
  • fax:0752-2839911
  • E-mail:xingshengjiangyanhua@hz-xs.cn
  • Liên hệ: Ông Giang
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp thành phố Huệ Châu Boluo Derong tòa nhà thứ hai